poland flag icon

BULOVKA należy do najstarszych wsi w okolicy, znana jest jako dawna osada serbołużycka. Znajdujący się tu kościółek pw. Michała Archanioła był kilkukrotnie przebudowywany i dziś jest bardzo malowniczą budowlą. Przy wejściu jest wmurowana główka skrzata, będąca prawdopodobnie pozostałością po nagrobku. Niemniej jednak w Bulovce krąży kilka legend o skrzatach i ich podziemnych skarbach. Dla turystów pieszych i rowerowych atrakcyjne są tereny leżące na wschód od miejscowości.

W lasach iglastych z wieloma zacisznymi zakątkami bije źródło Bulovskiego potoku i rzeczki Řasnice. Wśród świerków przebiega granica państwa, wzdłuż której prowadzi oznakowana ścieżka turystyczna. Interesujący jest stojący przy niej kamień graniczny nr 84, który w dawnych czasach wskazywał granicę trzech posiadłości. 

 

TJ Sokol Bulovka

Szkoła Podstawowa Bulovka

Straż Pożarna OSP Bulovka