poland flag icon

Odkdy se stala škola školní stanicí se ve starých zápisech nedává nic bližšího vědět. S jistotou lze však mít zato, že v době reformace v Bulovce již škola byla. Počínaje rokem 1683 byla zdejší škola filiálkou obce Ves a od zřízení fary v Bulovce (1741) byla zdejší škola farní. Stará farní škola se nacházela tam, kde se ve farní zahradě zahradní domek (altán) nachází. Pravděpodobně již v době reformační tento sloužil jako byt faráře.

Obec koupila r. 1741 vedle kostela ležící dům čp. 2 a zřídila jej jako školu. Sloužil k tomu účelu až do roku, kdy, kdy se začala stavět nová budova školy v letech 1794 až 1796. Stará školní budova čp. 2 byla 20. září 1797 se souhlasem "Hospodářského úřadu Frýdlant" za 100 zl. prodána bývalému školmistru Františku Hausmannovi. Kupující byl dlužen vysoké pozemkové vrchnosti ročně 13 dní robotou plnit a nebo v penězích po 6 krejcarech splácet s tím, že 10 krejcarů bude složeno hotově, vše s počátkem od roka 1797. Mezitím byla nová roubená škola (čp. 156) postavena a ta svému účelu sloužila plných 80 roků až do r. 1875.

Dne 25. května 1875 byla v této staré již budově poslední náboženská zkouška provedená vikářem Augustem Klingertem. Hned nato následující sobotu se počalo s bouráním. Pohled na tuto budovu najdeme na str. 13 původní německé kroniky. Tato demolice byla 12. června 1875 ukončena. Učebny po dobu výstavby nové školní budovy byly přeneseny do krčmy (čp. 113 - dnešní ruiny Kafkova domu). Jedna učebna se nacházela v přízemí a druhá učebna byla použita z velké hospodářské místnosti této krčmy. S výkopem základů nové školy se započalo 14. června 1875 a dne 17. července 1875 se konalo slavnostní položení základního kamene (nachází se u hlavního vchodu). Na podzim tohoto roku byla školní budova hotova (patrně hrubá stavba) a dne 3. října 1876 byla vysvěcena. Plány navrhl okresní inženýr Alois Heinzel, stavbu vedl zednický mistr Josef Herhessel z Bulovky a Josef Matzig z Arnoltic. Tesařským mistrem byl Josef Hübner z Rasnice.