poland flag icon

UPOZORNĚNÍ!!!
Dobrý den,
zítra V ÚTERÝ 19.01.2022 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody v obci Bulovka.
Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat lokality od hospody směr Horní Bulovka (včetně MŠ).
Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:00 - 14:00 hod.
Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.
Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.
Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

 

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

Tel. 482 312 122

 

UPOZORNĚNÍ!!! V pátek 7. ledna 2022 od 8 do 15 hodin bude z důvodu havárie vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody v Bulovce v úseku od hospody směrem na Horní Bulovku!!!

 

MUDr. Holečková - Informace k provozu ordinace od 1.1.2022 ve Višňové

 

V Bulovce 23/11/2021

 

Naší milí senioři,

ani letos se nám epidemiologická situace, bohužel, neustálila a nemůžeme uspořádat klasické Vánoční setkání s vystoupením dětí z naší školy, jak jste byli zvyklí v minulých letech.

Abychom Vám vánoční čas zpříjemnili, pozvali jsme k nám na besedu paní Ivanku Devátou, herečku a spisovatelku s její zábavnou talk show. Je to beseda plná povídání příhod z jejího hereckého i osobního života, prolnutá známými písničkami, které zahraje a zazpívá harmonikář Libor Šimůnek.

Beseda s paní Ivankou Devátou se bude konat ve společenském sále v Bulovce 10. prosince 2021 od 13:00hod.

Bude pro Vás připraveno i malé občerstvení.

Vzhledem k epidemiologickým pravidlům a pro Vaši ochranu mohou besedu navštívit pouze osoby očkované nebo s potvrzením o prodělání nemoci Covid19 a bez příznaků onemocnění.

Zároveň bychom Vás rádi požádali o potvrzení účasti na besedě.

Děkujeme za Vaši spolupráci a těšíme se na Vás.

S pozdravem

Romana Šidlová
starostka obce

 

 

Vážení spoluobčané

chtěli bychom vás informovat o zhoršené nákazové situaci týkající se afrického moru prasat.  Tato nákaza, která se v současné době na našem území nevyskytuje, postupuje v Polsku a Německu směrem k naší společné hranici s těmito státy v oblasti frýdlantského a šluknovského výběžku. 

 

Volby do poslanecké sněmovny 2021

 

V pátek 8. října 2021 a v sobotu 9. října 2021 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje  uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pro volby do Poslanecké sněmovny bylo v Libereckém kraji zaregistrováno celkem 17 kandidujících subjektů, a to  7 politických stran, 8 politických hnutí a 2 koalice (s celkem 246 kandidáty).

Krajský úřad Libereckého kraje průběžně zveřejňuje informace k volbám do Poslanecké sněmovny 2021 na svých web. str. https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2021-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.

 

 

 

 

 

Připomínáme pozvánku na Letní kino :-) a zároveň vás zveme na Bubble zorbing miniturnaj, který proběhne před začátkem kina od cca 17 hodin ve spolupráci s www.bubblehome.cz. Přijďte užijeme si určitě spoustu legrace. :-)