poland flag icon

Vítání občánků 10.2.2018

 

Čarodějnice 2017

 

Maškarní bál pro dospělé 17.2.2017

 

Vítání občánků 11.2.2017

 

Bulovka

 

Arnoltice

 

Dolní Oldříš

 

Historické fotky obce Bulovka

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 14.června 2016 a zastupitelstvo projednalo celkem 29 bodů usnesení.

Slovo úvodem. Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat až v červnu, tentokrát pouze shrnu dění v obcích.

Slovo úvodem. Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo v úterý 26/4/2016 a k projednání mělo celkem 16 bodů usnesení.

Slovo úvodem. Zastupitelstvo se sešlo ve čtvrtek 17/3/2016 a k projednání mělo celkem 18 bodů usnesení. Nejprve byly předneseny zprávy výborů a starostky.