poland flag icon

 

Vláda ČR dnes 12.3.2020 vyhlásila STAV NOUZE na 30 dní.

 Vláda od 12. března od 18 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Vláda také zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20.00 až 06.00 v provozovnách stravovacích služeb.

Česko od půlnoci z pátka na sobotu zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Od této doby bude možné překročit hranice pouze na stanovených hraničních přechodech. Fungovat budou ve dvou režimech: Čtyři jsou na rakouských hranicích, sedm na německých. Na nich budou probíhat hraniční kontroly. V druhém režimu malého příhraničního styku budou fungovat tři s Rakouskem čtyři s Německem. Jde o možnost pro Čechy, kteří pracují nedaleko hranic.

 

Z výše uvedených důvodů byla přijata následující opatření na katastru obce Bulovka a jejich místních částí Arnoltice a Dolní Oldřiš:

  • Základní škola v Bulovce je uzavřena.
  • Mateřská škola v Bulovce bude uzavřena od 16.3.2020.
  • Zakazují se veškeré soukromé i veřejné akce na katastru obce Bulovka s účastí nad 30 osob.
  • Uzavírají se veškeré prostory v majetku obce Bulovka a jejich pronájmy do odvolání.
  • Ruší se veškeré aktivity spolků na katastru obce Bulovka do odvolání.

 

 

Romana Šidlová
starostka obce Bulovka

 

 

 

Rodiče dětí mladších deseti let mají v případě náhlého uzavření škol a školských zařízení ve smyslu § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů nárok na omluvení nepřítomnosti v práci pro důležitou osobní překážku v práci, a na ošetřovné; příslušný tiskopis potvrzuje v tomto případě škola, nikoli dětský lékař.

V Libereckém kraji budou školy z důvodu probíhajících jarních prázdnin potvrzovat tiskopisy od 16. března 2020.

Informujeme vás, že v důsledku uzavření škol (preventivní opatření proti šíření viru COVID-19) platí až do odvolání prázdninové jízdní řády.

Více informací naleznete na našem webu:

Aktualita: http://www.iidol.cz/aktuality/7944:neprehlednete-vylukova-opatreni-ve-verejne-doprave-v-souvislosti-s-uzavrenim-skol.html

Sekce Jízdní řády/Připravované změny

Facebook IDOL - IDOL

Prosíme o sdílení informací a děkujeme za spolupráci.

UPOZORNĚNÍ!!!

 

Vláda dnes 10.3.2020 vydala zákaz pořádání všech sportovních, kulturních, náboženských a uměleckých akcí s účastí nad 100 osob do odvolání.

Zároveň byly uzavřeny všechny základní, střední a vysoké školy do odvolání.

 

Z výše uvedených důvodů se ruší na území obce Bulovka Maškarní karneval pro děti, který se měl konat v sobotu 14/3/2020. Dále se do odvolání nebudou pronajímat veškeré prostory obce Bulovka k veřejným a soukromým akcím.

 

S okamžitou platností je uzavřena Základní škola v Bulovce.  Provoz Mateřské školy není tímto zákazem dotčen a Mateřská škola Bulovka zůstává v provozu bez omezení.

 

Romana Šidlová
starostka obce Bulovka

 

 

 

 

SKM C22719121206550 0001

 

 

 

SKM C22719121206550 0002

 

 

Petici za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí můžete fyzicky podepsat i v kanceláři Obecního úřadu v Bulovce. Současně zde najdete celé znění Petice.