poland flag icon

 

Vážení spoluobčané

chtěli bychom vás informovat o zhoršené nákazové situaci týkající se afrického moru prasat.  Tato nákaza, která se v současné době na našem území nevyskytuje, postupuje v Polsku a Německu směrem k naší společné hranici s těmito státy v oblasti frýdlantského a šluknovského výběžku. 

 

Volby do poslanecké sněmovny 2021

 

V pátek 8. října 2021 a v sobotu 9. října 2021 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje  uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pro volby do Poslanecké sněmovny bylo v Libereckém kraji zaregistrováno celkem 17 kandidujících subjektů, a to  7 politických stran, 8 politických hnutí a 2 koalice (s celkem 246 kandidáty).

Krajský úřad Libereckého kraje průběžně zveřejňuje informace k volbám do Poslanecké sněmovny 2021 na svých web. str. https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2021-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.

 

 

 

 

 

Připomínáme pozvánku na Letní kino :-) a zároveň vás zveme na Bubble zorbing miniturnaj, který proběhne před začátkem kina od cca 17 hodin ve spolupráci s www.bubblehome.cz. Přijďte užijeme si určitě spoustu legrace. :-)

Krásný den všem,

rádi bychom Vám pozvali na Bulovské léto 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci v posledním roce jsme přišli o téměř všechny naše akce, při kterých se setkáváme a vídáme. Proto jsme program letošních slavností vytvořili tak, abychom si tyto akce alespoň z části nahradili.