poland flag icon

V Bulovce 13/3/2020

Nařízení Krizového štábu obce Bulovka ze dne 13/3/2020

Vláda ČR dnes 12.3.2020 vyhlásila STAV NOUZE na 30 dní a vydala následující usnesení vlády:

 • Usnesení vlády č. 70 O DOČASNÉM ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY VNITŘNÍCH HRANIC ČR
 • Usnesení vlády č. 71 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ O ZÁKAZU CESTOVÁNÍ DO RIZIKOVÝCH OBLASTÍ
 • Usnesení vlády č. 72 O PŘIJETÍ KROZOVÉHO OPATŘENÍ - ZÁKAZ POŘÁDÁNÍ AKCÍ S ÚČASTÍ PŘESAHUJÍCÍ 30 OSOB
 • Usnesení vlády č. 73 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ V MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ
 • Usnesení vlády č. 74 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ O ZÁKAZU A OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Úplné znění všech usnesení vlády ČR najdete ve Sbírce zákonů ČR a na internetových stránkách obce Bulovka

Z výše uvedených důvodů byla přijata následující opatření na katastru obce Bulovka a jejich místních částí Arnoltice a Dolní Oldřiš:

 • Základní škola v Bulovce je uzavřena.
 • Provoz Mateřské školy v Bulovce nebude omezen s upozorněním, že provoz může být dle aktuální situace uzavřen ze dne na den.
 • Zakazují se veškeré soukromé i veřejné akce na katastru obce Bulovka s účastí nad 30 osob.
 • Uzavírají se veškeré prostory v majetku obce Bulovka a jejich pronájmy do odvolání.
 • Ruší se veškeré aktivity spolků na katastru obce Bulovka do odvolání.

Romana Šidlová

 

 

 

 

 

Vláda ČR dnes 12.3.2020 vyhlásila STAV NOUZE na 30 dní.

 Vláda od 12. března od 18 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Vláda také zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20.00 až 06.00 v provozovnách stravovacích služeb.

Česko od půlnoci z pátka na sobotu zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Od této doby bude možné překročit hranice pouze na stanovených hraničních přechodech. Fungovat budou ve dvou režimech: Čtyři jsou na rakouských hranicích, sedm na německých. Na nich budou probíhat hraniční kontroly. V druhém režimu malého příhraničního styku budou fungovat tři s Rakouskem čtyři s Německem. Jde o možnost pro Čechy, kteří pracují nedaleko hranic.

 

Z výše uvedených důvodů byla přijata následující opatření na katastru obce Bulovka a jejich místních částí Arnoltice a Dolní Oldřiš:

 • Základní škola v Bulovce je uzavřena.
 • Mateřská škola v Bulovce bude uzavřena od 16.3.2020.
 • Zakazují se veškeré soukromé i veřejné akce na katastru obce Bulovka s účastí nad 30 osob.
 • Uzavírají se veškeré prostory v majetku obce Bulovka a jejich pronájmy do odvolání.
 • Ruší se veškeré aktivity spolků na katastru obce Bulovka do odvolání.

 

 

Romana Šidlová
starostka obce Bulovka

 

 

 

Rodiče dětí mladších deseti let mají v případě náhlého uzavření škol a školských zařízení ve smyslu § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů nárok na omluvení nepřítomnosti v práci pro důležitou osobní překážku v práci, a na ošetřovné; příslušný tiskopis potvrzuje v tomto případě škola, nikoli dětský lékař.

V Libereckém kraji budou školy z důvodu probíhajících jarních prázdnin potvrzovat tiskopisy od 16. března 2020.

Informujeme vás, že v důsledku uzavření škol (preventivní opatření proti šíření viru COVID-19) platí až do odvolání prázdninové jízdní řády.

Více informací naleznete na našem webu:

Aktualita: http://www.iidol.cz/aktuality/7944:neprehlednete-vylukova-opatreni-ve-verejne-doprave-v-souvislosti-s-uzavrenim-skol.html

Sekce Jízdní řády/Připravované změny

Facebook IDOL - IDOL

Prosíme o sdílení informací a děkujeme za spolupráci.

UPOZORNĚNÍ!!!

 

Vláda dnes 10.3.2020 vydala zákaz pořádání všech sportovních, kulturních, náboženských a uměleckých akcí s účastí nad 100 osob do odvolání.

Zároveň byly uzavřeny všechny základní, střední a vysoké školy do odvolání.

 

Z výše uvedených důvodů se ruší na území obce Bulovka Maškarní karneval pro děti, který se měl konat v sobotu 14/3/2020. Dále se do odvolání nebudou pronajímat veškeré prostory obce Bulovka k veřejným a soukromým akcím.

 

S okamžitou platností je uzavřena Základní škola v Bulovce.  Provoz Mateřské školy není tímto zákazem dotčen a Mateřská škola Bulovka zůstává v provozu bez omezení.

 

Romana Šidlová
starostka obce Bulovka