poland flag icon

ArČeVi ordinace informuje:

S ohledem na stávající situaci, žádám o spolupráci obecné úřady při zabezpečení zdravotních služeb ve spádové oblasti Višňová, Arnolitce, Černousy a Habartice.

V současné době až do odvolání nebude možné provádět periodické zdravotní prohlídky - pro soukromé osoby, prohlídky pro zaměstnavatele, hasiče apod.

Výpisy ze zdravotní dokumentace je možné vyžádat telefonicky.

Objednávky léků, informace o výsledcích proběhlých vyšetření prosím telefonicky 2 hodiny po začátku ordinace.

Urgentní zdravotní problémy volat v kdykoliv v době ordinace.

SMS objednávky, ev. přes WhatsApp, vybavuji po skončení ordinace. Nestačí napsat „prosím o léky“, nutné napsat konkrétně, které léky dotyčný potřebuje.

K dispozici je i skype – ArČeVi ordinace - AO.

Vzhledem k požadavku nepřeplňovat čekárny a doporučení max. 2 lidi v čekárně, je možné dodržet, pokud bude hezké počasí, v dešti to asi možné nebude.

Prosím proto každého, pokud se dostaví do ordinace, aby měl roušku, posloužit může i nákrčník protažen přes nos a ústa.

Ve Frýdlantě jsou v současné době odvolány sonografické vyšetření, není vhodné s dlouhodobými potížemi stran nosného aparátu rtg vyšetření.

Rehabilitace jsou až do odvolání omezeny.

Plánované laboratorní vyšetření v ordinaci provedeme, každého návštěvníka prosím o krytí rouškou.

Děkuji MUDr. V. Holečková

Vláda ČR 15.3.2020 vyhlásila  v rámci STAVU NOUZE OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB, který platí od pondělí 16/3/2020 do 24/3/2020

Zakazuje se:

 • Prodej ubytovacích služeb
 • Provoz prodejen elektro
 • Autoškoly
 • Sdílené taxislužby
 • Samoobslužné prádelny a čistírny
 • Přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin (vyjma podnikatelů)
 • Přítomnost na vnitřních i venkovních sportovištích

Výjimky z omezení:

 • nevztahuje na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení 
 • zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích
 • Zakázána není účast na pohřbu
 • Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči
 • Sankce vláda neoznámila, podle ministra vnitra Jana Hamáčka jde o osobní odpovědnost každého za zdraví a životy svých blízkých, premiér Andrej Babiš připomněl, že šíření koronaviru je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí pokuta tři miliony

Co smí zůstat otevřené:

 • Opravny aut, kde bude méně než 30 lidí
 • Odtahové služby
 • Prodejny náhradních dílů 
 • Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku
 • Zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří je potřebují jejich sortiment ke své činnosti, nikoliv pro běžnou veřejnost
 • Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění
 • Stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)
 • Prodejny zdravotnických potřeb
 • Prodejny pokladních jízdenek
 • Pošty - pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu
 • Lékárny, supermarkety, banky, trafiky
 • MHD
 • Úřady dvakrát týdně tři hodiny (Po a St)

Úplné znění všech usnesení vlády ČR najdete ve Sbírce zákonů ČR a na internetových stránkách obce Bulovka

Z výše uvedených důvodů byla přijata následující opatření na katastru obce Bulovka a jejich místních částí Arnoltice a Dolní Oldřiš:

 • Provoz Obecního úřadu je omezen a kancelář bude otevřena každý den pouze od 9:00 hod do 10:00 hod včetně poštovních služeb.
 • Základní škola v Bulovce je uzavřena.
 • Mateřská škola v Bulovce je v provozu pouze pro maminky, které jdou do zaměstnání s upozorněním, že provoz může být dle aktuální situace uzavřen ze dne na den.
 • Školní kuchyně a rozvoz obědů zůstává v provozu.
 • Zakazují se veškeré soukromé i veřejné akce na katastru obce Bulovka s účastí nad 30 osob.
 • Zakazuje se shlukování obyvatel na jakémkoliv místě na katastru obce.
 • Uzavírají se veškeré prostory v majetku obce Bulovka a jejich pronájmy do odvolání.
 • Ruší se veškeré aktivity spolků na katastru obce Bulovka do odvolání.
 • Je přerušen provoz Turistické ubytovny v Arnolticích.

Doporučení starostky obce:

 • Buďte ohleduplní k sobě i ostatním.
 • Nevycházejte z domova pokud to není nutné. Vyhýbejte se kontaktu s lidmi mimo svou rodinu.
 • Určete jednoho člena domácnosti, který bude jezdit na nutný nákup.
 • Děti se mohou pohybovat po obci pouze v doprovodu svých rodičů.
 • Nepohybujte venku bez i podomácku ušité roušky/ústenky nebo jiné provizorní ochranné pomůcky dýchacích cest (šátek, bavlněný kapesník, šála atd.).
 • Omezte návštěvy seniorů - nejohroženější skupinu obyvatel. Buďte s nimi v kontaktu po telefonu, pomozte jim s nákupy. Nevystavujte je zbytečně nebezpečí nákazy.
 • Osamělí senioři v obci, kontaktuje v případě potřeby kancelář Obecního úřadu,

 tel. 482 343006, 722 535 776

 • Pečujte o své zdraví, nepropadejte panice a stresu, posilujte svou imunitu vitamíny a pohybem.

Romana Šidlová
starostka obce Bulovka

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).

Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně - přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.

Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. - 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.

Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. "optimalizovaném režimu 2+2". Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.

Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.

Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.

Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. "Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně," dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

V Bulovce 13/3/2020

Nařízení Krizového štábu obce Bulovka ze dne 13/3/2020

Vláda ČR dnes 12.3.2020 vyhlásila STAV NOUZE na 30 dní a vydala následující usnesení vlády:

 • Usnesení vlády č. 70 O DOČASNÉM ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY VNITŘNÍCH HRANIC ČR
 • Usnesení vlády č. 71 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ O ZÁKAZU CESTOVÁNÍ DO RIZIKOVÝCH OBLASTÍ
 • Usnesení vlády č. 72 O PŘIJETÍ KROZOVÉHO OPATŘENÍ - ZÁKAZ POŘÁDÁNÍ AKCÍ S ÚČASTÍ PŘESAHUJÍCÍ 30 OSOB
 • Usnesení vlády č. 73 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ V MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ
 • Usnesení vlády č. 74 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ O ZÁKAZU A OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Úplné znění všech usnesení vlády ČR najdete ve Sbírce zákonů ČR a na internetových stránkách obce Bulovka

Z výše uvedených důvodů byla přijata následující opatření na katastru obce Bulovka a jejich místních částí Arnoltice a Dolní Oldřiš:

 • Základní škola v Bulovce je uzavřena.
 • Provoz Mateřské školy v Bulovce nebude omezen s upozorněním, že provoz může být dle aktuální situace uzavřen ze dne na den.
 • Zakazují se veškeré soukromé i veřejné akce na katastru obce Bulovka s účastí nad 30 osob.
 • Uzavírají se veškeré prostory v majetku obce Bulovka a jejich pronájmy do odvolání.
 • Ruší se veškeré aktivity spolků na katastru obce Bulovka do odvolání.

Romana Šidlová

 

 

 

 

 

Vláda ČR dnes 12.3.2020 vyhlásila STAV NOUZE na 30 dní.

 Vláda od 12. března od 18 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Vláda také zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20.00 až 06.00 v provozovnách stravovacích služeb.

Česko od půlnoci z pátka na sobotu zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Od této doby bude možné překročit hranice pouze na stanovených hraničních přechodech. Fungovat budou ve dvou režimech: Čtyři jsou na rakouských hranicích, sedm na německých. Na nich budou probíhat hraniční kontroly. V druhém režimu malého příhraničního styku budou fungovat tři s Rakouskem čtyři s Německem. Jde o možnost pro Čechy, kteří pracují nedaleko hranic.

 

Z výše uvedených důvodů byla přijata následující opatření na katastru obce Bulovka a jejich místních částí Arnoltice a Dolní Oldřiš:

 • Základní škola v Bulovce je uzavřena.
 • Mateřská škola v Bulovce bude uzavřena od 16.3.2020.
 • Zakazují se veškeré soukromé i veřejné akce na katastru obce Bulovka s účastí nad 30 osob.
 • Uzavírají se veškeré prostory v majetku obce Bulovka a jejich pronájmy do odvolání.
 • Ruší se veškeré aktivity spolků na katastru obce Bulovka do odvolání.

 

 

Romana Šidlová
starostka obce Bulovka

 

 

 

Rodiče dětí mladších deseti let mají v případě náhlého uzavření škol a školských zařízení ve smyslu § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů nárok na omluvení nepřítomnosti v práci pro důležitou osobní překážku v práci, a na ošetřovné; příslušný tiskopis potvrzuje v tomto případě škola, nikoli dětský lékař.

V Libereckém kraji budou školy z důvodu probíhajících jarních prázdnin potvrzovat tiskopisy od 16. března 2020.

Informujeme vás, že v důsledku uzavření škol (preventivní opatření proti šíření viru COVID-19) platí až do odvolání prázdninové jízdní řády.

Více informací naleznete na našem webu:

Aktualita: http://www.iidol.cz/aktuality/7944:neprehlednete-vylukova-opatreni-ve-verejne-doprave-v-souvislosti-s-uzavrenim-skol.html

Sekce Jízdní řády/Připravované změny

Facebook IDOL - IDOL

Prosíme o sdílení informací a děkujeme za spolupráci.

UPOZORNĚNÍ!!!

 

Vláda dnes 10.3.2020 vydala zákaz pořádání všech sportovních, kulturních, náboženských a uměleckých akcí s účastí nad 100 osob do odvolání.

Zároveň byly uzavřeny všechny základní, střední a vysoké školy do odvolání.

 

Z výše uvedených důvodů se ruší na území obce Bulovka Maškarní karneval pro děti, který se měl konat v sobotu 14/3/2020. Dále se do odvolání nebudou pronajímat veškeré prostory obce Bulovka k veřejným a soukromým akcím.

 

S okamžitou platností je uzavřena Základní škola v Bulovce.  Provoz Mateřské školy není tímto zákazem dotčen a Mateřská škola Bulovka zůstává v provozu bez omezení.

 

Romana Šidlová
starostka obce Bulovka