poland flag icon

 

Vláda ČR dnes 12.3.2020 vyhlásila STAV NOUZE na 30 dní.

 Vláda od 12. března od 18 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Vláda také zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20.00 až 06.00 v provozovnách stravovacích služeb.

Česko od půlnoci z pátka na sobotu zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Od této doby bude možné překročit hranice pouze na stanovených hraničních přechodech. Fungovat budou ve dvou režimech: Čtyři jsou na rakouských hranicích, sedm na německých. Na nich budou probíhat hraniční kontroly. V druhém režimu malého příhraničního styku budou fungovat tři s Rakouskem čtyři s Německem. Jde o možnost pro Čechy, kteří pracují nedaleko hranic.

 

Z výše uvedených důvodů byla přijata následující opatření na katastru obce Bulovka a jejich místních částí Arnoltice a Dolní Oldřiš:

  • Základní škola v Bulovce je uzavřena.
  • Mateřská škola v Bulovce bude uzavřena od 16.3.2020.
  • Zakazují se veškeré soukromé i veřejné akce na katastru obce Bulovka s účastí nad 30 osob.
  • Uzavírají se veškeré prostory v majetku obce Bulovka a jejich pronájmy do odvolání.
  • Ruší se veškeré aktivity spolků na katastru obce Bulovka do odvolání.

 

 

Romana Šidlová
starostka obce Bulovka