poland flag icon

V Bulovce 13/3/2020

Nařízení Krizového štábu obce Bulovka ze dne 13/3/2020

Vláda ČR dnes 12.3.2020 vyhlásila STAV NOUZE na 30 dní a vydala následující usnesení vlády:

  • Usnesení vlády č. 70 O DOČASNÉM ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY VNITŘNÍCH HRANIC ČR
  • Usnesení vlády č. 71 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ O ZÁKAZU CESTOVÁNÍ DO RIZIKOVÝCH OBLASTÍ
  • Usnesení vlády č. 72 O PŘIJETÍ KROZOVÉHO OPATŘENÍ - ZÁKAZ POŘÁDÁNÍ AKCÍ S ÚČASTÍ PŘESAHUJÍCÍ 30 OSOB
  • Usnesení vlády č. 73 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ V MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ
  • Usnesení vlády č. 74 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ O ZÁKAZU A OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Úplné znění všech usnesení vlády ČR najdete ve Sbírce zákonů ČR a na internetových stránkách obce Bulovka

Z výše uvedených důvodů byla přijata následující opatření na katastru obce Bulovka a jejich místních částí Arnoltice a Dolní Oldřiš:

  • Základní škola v Bulovce je uzavřena.
  • Provoz Mateřské školy v Bulovce nebude omezen s upozorněním, že provoz může být dle aktuální situace uzavřen ze dne na den.
  • Zakazují se veškeré soukromé i veřejné akce na katastru obce Bulovka s účastí nad 30 osob.
  • Uzavírají se veškeré prostory v majetku obce Bulovka a jejich pronájmy do odvolání.
  • Ruší se veškeré aktivity spolků na katastru obce Bulovka do odvolání.

Romana Šidlová