poland flag icon

Vážení spoluobčané,

Během letošního léta proběhne v Arnolticích rekonstrukce části vodovodu, rekonstrukce propustků a pokládka nových povrchů na místní komunikaci.

REKONSTRUKCE VODOVODU

Rekonstrukce vodovodu bude probíhat ve dvou etapách.

 • 1.etapa od točny v Arnolticích k mostu u p. Průchy
  • Doba realizace: od 1.7. do 15.8.2020
  • Dopravní omezení: během stavby bude částečně omezen provoz pro osobní dopravu, vždy bude průjezdný jeden pruh pro osobní dopravu. Krátkodobě může být komunikace během prováděných prací neprůjezdná (rozmezí max 1 hodiny). Komunikace bude uzavřena pro nákladní dopravu a zemědělskou techniku.
 • 2. etapa v úseku od mostu u bývalé lesácké vily k bývalému mlýnu
  • Doba realizace je předpokládána od 15.8. do 8.9.2020 – bude upřesněno
  • Dopravní omezení: během stavby bude částečně omezen provoz pro osobní dopravu, vždy bude průjezdný jeden pruh pro osobní dopravu. Krátkodobě může být komunikace během prováděných prací neprůjezdná (rozmezí max 1 hodiny). Komunikace bude uzavřena pro nákladní dopravu a zemědělskou techniku.

REKONSTRUKCE POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE VČETNĚ PROPUSTKŮ OD HOSPODY NA TOČNU NA KONCI OBCE

 • Opravy propustků
  • Doba realizace: pravděpodobně konec srpna, začátek září, přesné termínu budou upřesněny
  • Dopravní omezení: během stavby bude částečně omezen provoz pro osobní dopravu, vždy bude průjezdný jeden pruh pro osobní dopravu. Krátkodobě může být komunikace během prováděných prací neprůjezdná (rozmezí max 1 hodiny). Komunikace bude uzavřena pro nákladní dopravu a zemědělskou techniku.
 • Rekonstrukce povrchu komunikace
  • Termín realizace: říjen 2020
  • Dopravní omezení: krátkodobě v rozmezí max 1 dne bude komunikace zcela uzavřena, o přesném termínu a rozsahu uzavírky budete včas informováni.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE OD DOMU P. VOLEJNÍKA KE STÁTNÍ SILNICI

 • Termín realizace: přelom srpna a září, o přesném termínu budete včas informováni
  • Dopravní omezení: během stavby bude částečně omezen provoz pro osobní dopravu, vždy bude průjezdný jeden pruh pro osobní dopravu. Krátkodobě může být komunikace během prováděných prací neprůjezdná (rozmezí max 1 hodiny). Komunikace bude uzavřena pro nákladní dopravu a zemědělskou techniku.

Celkově bude dopravní omezení bude trvat cca 4 měsíce. Objízdné trasy bohužel nejsou možné. Pro alternativní přístup do obce bude zprůjezdněna komunikace v kaštanové aleji.

Předem Vám děkuji za vstřícnost, trpělivost a toleranci.

Romana Šidlová

Starostka obce