poland flag icon

Slovo úvodem. Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo v úterý 26/4/2016 a k projednání mělo celkem 16 bodů usnesení.

Vybrali jsme dodavatele na první etapu oprav místních komunikací. Opravy začnou pravděpodobně v měsíci květnu a dokončeny budou do konce června. První etapa oprav povrchů zahrnuje cesty v Bulovce na Štemberk, ke hřbitovu, cesta od č.p. 134 k č.e. 13 a cesta od č.p. 195 k č.p. 310. Pokud se nám podaří šetrně hospodařit i s letošním rozpočtem, věřím, že v opravách budeme letos pokračovat a na podzim opravíme ještě 2 cesty v Arnolticích a to cestu od hlavní silnice kolem kostela k č.p. 46 a cestu od č.p. 107 ke kostelu. Pokud se tento model osvědčí budeme v opravách pokračovat i v dalších letech. Vlastními silami, tak jako každý rok a za pomoci zaměstnanců obce, opravujeme ostatní nezpevněné místní komunikace a letos poprvé i páteřní zpevněnou komunikaci v Arnolticích. Co se týká oprav krajské komunikace z Arnoltic do Dolní Oldřiše, tak opravy silnice z Dolní Oldříše by měly dle informací KSSLK začít první týden v květnu. Silnici z Arnoltic do Bulovky prý čeká větší oprava včetně frézování některých úseků, ale bohužel až v červnu. Protože je oprava plánovaná až za téměř dva měsíce, nejhorší díry alespoň provizorně opravíme svépomocí. V červnu začne také instalace dopravního značení v Bulovce a Dolní Oldřiši. Arnoltice byly „osázeny“ dopravním značením již v roce 2014. Dopravními značkami budou osazeny naše místní komunikace podle Pasportu dopravního značení.

Včera bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici referent/ka OÚ, pomocný administrativní pracovník/ce na dobu určitou 1 roku jako zástup za mateřskou dovolenou s nástupem 1.7. 2016. Podmínky výběrového řízení jsou vyvěšeny na web stránkách obce a úřední desce. Zájemci se mohou hlásit do 12. 5 .2016.  Protože jsme na podzim požádali o dotaci na kompletní rekonstrukci vytápění objektu č.p. 156 Bulovka, budovy Základní školy v Bulovce a rádi bychom tuto rekonstrukci, v případě získání dotace ze SFŽP, provedli letos o prázdninách, zastupitelstvo schválilo již nyní vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce s tím, že akce se bude realizovat pouze v případě získání dotace. V Arnolticích začala poslední etapa odvozu nelegálně navezeného odpadu, do června letošního roku zmizí i poslední odpad z areálu bývalého teletníku. Po téměř 12 letech se za pomoci Libereckého kraje, ORP Frýdlant, ČIŽP zbavíme odpadu. První část byla odvezena v roce 2014 na náklady německé agentury SAA, která na základě analýzy zpracované odborem životního prostředí Libereckého kraje. Druhá část se likviduje v režii Libereckého kraj.

Blíží se čas Pálení čarodějnice, doufám, že to i v letošním roce přežiji bez újmy J a Vás bychom rádi požádali o nahlášení pálení větších čarodějnic do kanceláře Obecního úřadu. Seznam bude předán výjezdové jednotce SDH Bulovka, která bude jako každý rok v pohotovosti a bude objíždět všechny obce a kontrolovat pálení a letos poprvé bude moci v případě nebezpečí vzniku požáru zasáhnout ihned na místě díky cisterně, která byla pořízena na sklonku loňského roku.
Protože i čas čarodějnic vyzývá k zábavě, rádi bychom Vás pozvali na již třetí slet čarodějnic a čarodějů, který začne letos u hospody v Bulovce a průvodem „poletíme“ na fotbalové hřiště, kde si „postavíme“ jedovou chýši, trošku si zasoutěžíme a opečeme buřtíka. TJ Sokol Bulovka připravil občerstvení i pro rodiče a prarodiče. Přijďte se pobavit a zařádit s dětmi.

Jak jsme již několikrát zmínili, letos slavíme 670. výročí založení našich obcí. Slavit můžeme celý rok …. Právě v těchto dnech nám vrcholí fotografická i výtvarná soutěž. Které fotografie budou nakonec součástí nových pohlednic obcí, o tom rozhodneme všichni hlasováním během měsíce května. Hlasovat můžeme několika způsoby…. Na našich fb stránkách již nyní můžeme „likovat“ fotografie a obrázky, které se nám líbí …. na web stránkách naší obce www.obecbulovka.cz najdeme během příštího týdne anketu s možností hlasování jak k fotografické soutěži tak k výtvarné soutěži ….. Ti z nás, kteří nemají přístup k internetu nebo ho prostě nepoužívají, mohou hlasovat v kanceláři obecního úřadu, kde jsou k prohlédnutí všechny přihlášené fotografie i obrázky. Hlasování bude probíhat až do konce května. Následně vyrobíme z nejvíce hodnocených fotografií nové pohlednice Bulovky, Dolní Oldřiše a Arnoltic (pro každou obec zvlášť). Vítězové obou soutěží, jak fotografické, tak výtvarné budou slavnostně vyhlášeni 25. června 2016 v 17:00hod během slavností k 670. výročí založení obcí. Tímto si Vás dovoluji pozvat, opět po dvou letech, na naše letní slavnosti aneb Bulovské léto 2016. Letošní program začneme dopoledne turnajem v minikopané, do kterého se můžeme přihlásit všichni, kdo si chceme zahrát … děti, dospělí, rodinné klany, kamarádi, kamarádky, spolužáci, spolupracovníci … jedinou podmínkou je mít v družstvu 5 hráčů a 1 brankáře J. Vítěz turnaje v minikopané bude samozřejmě odměněn. J Sobotní program bude pokračovat Velkou nanukovou show Fešáka Píny pro děti. Odpoledne nám zpříjemní Hudba Hradní stráže a Policie ČR, která bude hrát k tanci i poslechu od 15:00hod. V 17:00hod vyhlásíme a odměníme vítěze našich soutěží a slavnostně představíme nové pohlednice Bulovky, Arnoltic a Dolní Oldřiše. Ve 20:00 vypukne Česká letní diskotéka s Michal David Revival, která nám určitě zpříjemní letní večer. Děti se mohou těšit na doprovodný program, opět budou k dispozici nafukovací atrakce pro malé i větší děti. Skákací hrady již znáte, dále na hřišti najdete atrakce s názvem Shoď ho a Moucha a další aktivity budeme průběžně doplňovat. Ze všech soutěžních obrázků a fotografií pro Vás připravíme malou vernisáž, abychom si je mohli v klidu ještě jednou prohlédnout. O občerstvení se postará opět TJ Sokol Bulovka. Program se pořád dotváří a pokud máte někdo nějaký nápad na další program nebo byste sami chtěli vystoupit, přijďte za námi úřad a určitě se domluvíme.  Pro letošní slavnosti jsme také nechali vyrobit speciální trička pro každého, kdo tu rád žije a je na to hrdý J.

Dámská, pánská i dětská trička s nápisy „Jsem hrdý, že jsem z Bulovky“, Jsem hrdý, že jsem z Arnoltic“ nebo „Jsem hrdý, že jsem z Dolní Oldřiše“ jsou již nyní k zakoupení v kanceláři OÚ. Vybrat si můžete z několika velikostí, cena trička je 150Kč, pokud ho zakoupíte i se vstupenkou na slavnosti můžete získat tričko a vstupenku za zvýhodněnou cenu 200Kč, samostatná vstupenka je za 80Kč. Nezapomeňte si tričko vzít s sebou na naše letní slavnosti.