poland flag icon

Slovo úvodem. Zastupitelstvo se sešlo ve čtvrtek 17/3/2016 a k projednání mělo celkem 18 bodů usnesení. Nejprve byly předneseny zprávy výborů a starostky.

Dalším bodem programu byly žádosti o dotace. Tentokrát ZO schválilo podání 2 žádostí z dotačního programu LK na vybavení výjezdových jednotek SDH, jedna žádost je na částečné uhrazení nákladů za opravu cisterny a druhá na doplnění mobilní výbavy cisterny před uvedením do provozu.

 

Třetí žádost je na dotaci, také z dotačního programu LK, na opravy místních komunikací v max. výši 300 000Kč, což je 10% z celkovým 3 mil. Kč vyčleněných na opravy v letošním roce, zbylých 2,7mil. Kč bude financováno z obecního rozpočtu. I tak budeme rádi, když dotaci získáme a umožní mám to opravit pár metrů komunikací navíc.

 

ZO schválilo dvě půjčky z FBR ve výši 25 000Kč na výstavbu ČOV.

Dále se ZO seznámilo s dopisem Nemocnice Frýdlant s.r.o,. Městu Frýdlant a DSO Mikroregionu Frýdlantsko včetně modelového výpočtu financování nákladů na stálou akutní ambulantní péči Rozšířené lékařské pohotovostní služby (RLPS) nahrazující Akutní interní ambulanci, informaci o ztrátovosti provozu akutní ambulantní péče pro Nemocnici Frýdlant s.r.o. a podmínku zajištění provozu RLPS pouze inkasováním „vyrovnávací platby“ od LK a DSO Mikroregion Frýdlantsko ve výši cca 3,5 mil. Kč a vzalo na vědomí posílení Rychlé záchranné služby ve Frýdlantu. Žádosti

Nemocnice Frýdlant o další příspěvek na provoz Rozšířené lékařské pohotovostní služby bez garance interní péče ZO nevyhovělo. Více v článku ke Nemocnici a provozu pohotovosti na Frýdlantsku.

 

ZO vzalo na vědomí dopis MŽP o Možnosti zaslání připomínek k integrovanému povolování zařízení v Polsku (rozšíření elektrárny Turow) a zaslání připomínek KULK, FVS a.s. a obce Višňová, se kterými se ztotožnilo. Připomínky a otázky byly především k souvislosti rozšíření elektrárny a prohlubování dolu Turow, jehož prohloubení ohrožuje naše zdroje pitné vody.

V dalším bodě byl schválen prodej požární Avie. Avie poputuje k sousedům do Krásného Lesa. Lesy ČR požádaly o prodej dalších přístupových cest k lesům a cest v lesích, ZO záměr na prodej schválilo s podmínkou věcného břemene chůze a jízdy. Jedná se o cesty na Horní Bulovce v okolí kapličky.

 

V Arnolticích v č.p. 90 se uvolní jeden obecní byt 2+1, proto je vyhlášeno nabídkové řízení na nájemníka tohoto bytu.

Co se dělo …. V únoru jste se mohli pobavit na Maškarním bále pro dospělé, ikdyž byla letos účast skromnější, všichni si zábavu určitě užili. SPOZu děkujeme za organizaci a SDH Bulovka za občerstvení. Dětské maškarní proběhlo 12. března a zde byla účast jako vždy skvělá. Program divadla

 

Hnedlevedle pobavil nejen děti, ale i dospěláky a velmi rádi jsme je k nám pozvali zase za rok. Děvčatům ze SPOZu za organizaci další krásné akce pro naše nejmenší.

 

Co nás čeká v oblasti zábavy, kultury a sportu … O víkendu tu máme velikonoce a TJ Sokol Bulovka pro Vás pořádá letos opět tradiční Velikonoční zábavu s živou hudbou. Zábava začíná ve 20:00hod a k tanci i poslechu Vám bude hrát skupina Kontakt. Nezapomeňte na jarní zájezd do divadla, tentokrát do libereckého divadla F.X.Šaldy se bude konat 8/4/2016.

 

Pojedeme na činoherní představení Škola žen, což je klasická komedie z pera mistra Moliéraa máme volnou poslední vstupenku.

 

TJ Sokol Bulovka zahájila svou jarní sezónu. Rozpis zápasů jak bulovského „Áčka“, „Béčka“, tak dorostu naleznete na dalších stránkách.

Přeji Vám krásné slunné velikonoce a klukům a pánům bohatou koledu a ať všichni po koledě trefí domů.

 

Romana Šidlová, starostka obce