poland flag icon

Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Bulovce přeje všem malým nebo velkým, kteří se narodili v měsíci SRPNU a ZÁŘÍ vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti a hezké prožití svého výročního dne. V srpnu oslavilo nebo oslaví 71 naši občanů i občánků ve věku od 1 do 83 let svá velká i malá jubilea.

 

Kulaté, půlkulaté nebo jen obyčejné narozeniny oslavila nebo oslaví paní Jiroušková Lidmila, Šidlová Pavlína, Papírníková Jaroslava, Jínová Hana, Fantová Marie, Tryznová Zdeňka, Pelinková Dana, Beňová Olga, Honzíková Andrea.

Milé dámy,všem vám přejeme mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

Z mužského osazenstva naší obce oslavil nebo oslaví narozeniny pan Tomáš Josef (73), Kloz Jiří (69), Balog Miroslav (64), Pivrnec Milan (64), Beňo Vladimír (59), Novák Josef (56), Kejzlar Miroslav (55), David Pavel (52), Novák Roman (51).

Pánové, přejeme vám vše nejlepší a hezké prožití vašeho slavnostního dne.

 

Blahopřejeme i našim oslavencům z řad mladších spoluobčanů. Své narozeniny oslavili nebo oslaví Smolný Vojtěch (15), Plaček Petr (11), Čikalová Nikola (11), Zedníková Pavlína (10), Gorol’ová Vanesa (7), Bažová Sofie (5), Čiháková Misha (2),

Bílá Zuzana (1), Tryznová Adéla (1).

I vám přejeme vše nejlepší do dalších let.

 

V září oslaví 71 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 88 let svá velká i malá jubilea.

Kulaté, půlkulaté nebo jen obyčejné narozeniny oslaví paní Tryznová Olga, Macháčková Ludmila, Schneiderová Marianne, Kopřivová Marie, Siřínková Květa, Dušková Mária, Morkusová Vlasta, Zacharová Ludmila, Podrábská Naděžda, Štecherová Naděžda, Vaníčková Zuzana, Jonášová Ilona.

Milé dámy,všem vám přejeme mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

 

Z mužského osazenstva naší obce oslavil nebo oslaví narozeniny pan Karásek Ernest (73), Dvořák Josef (70), Eisenhammer Pavel ( 69), David Imrich (67), Močárko Václav (65), Zázvorka Petr (62), Louda Josef (61), Nový Pavel (57), Macháček Ondřej (56), Jeřábek Pavel (56), Kolesa Tomáš (50).

Pánové,přejeme vám vše nejlepší a hezké prožití vašeho slavnostního dne.

 

Blahopřejeme i našim oslavencům z řad mladších spoluobčanů. Své narozeniny oslavili nebo oslaví Davidová Markéta (13), Pulchart David (12), Novotná Valerie (12), Tomášová Klára (11), David Tomáš (9), Fako Jan (9), Čikala Josef (8), Fiedlerová Adéla (7), Doupovec Martin (7), Křížová Viktorie (7), Podhorský Štefan (6), Faková Leona (5), Potoč Jakub (5), Raimanová Adéla (3), Kořínek Jindřich (2), Potoč Tomáš (2), Danyi Josef (2).

I vám přejeme vše nejlepší do dalších let.

 

K 26.8.2016 mají naše obce celkem 877 osob, z toho dospělých 701 a dětí 176.

Počet nemovitostí v obci k témuž datu je celkem 311 z toho Arnoltice 97, Bulovka 189 a Dolní Oldříš 25.