poland flag icon

UPOZORNĚNÍ!!! Vzhledem k rozsahu havárie vodovodního řadu se dnes nepodařilo odstranit všechny poruchy a voda nepoteče i zítra 8/11/2022 od 8:00 do 13:00hod v úseku od hospody směrem na Horní Bulovku.
.
.
V pondělí dne 07.11.2022 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody v obci Bulovka.
Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat lokality: "od HOSPODY - směr - HORNÍ BULOVKA ".
Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě poruchy a to od 08:00 - 12:00 hod.
Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.
Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.
Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.
S pozdravem,
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.