poland flag icon

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 14.června 2016 a zastupitelstvo projednalo celkem 29 bodů usnesení.

Prvních 8 bodů usnesení se týkalo schválení všech závěrkových a účetních dokumentů obce a příspěvkové organizace – naší Základní a Mateřské školy za rok 2015. Hospodářský výsledek obce za rok 2015 je + 2 104 488Kč z hlavní činnosti (správa obce a činnost obecního úřadu) a – 14 898 Kč z vedlejší činnosti (provoz a investice do TU Arnoltice). Hospodářský výsledek naší Základní a Mateřské školy za rok 2015 byl 1 533Kč z hlavní činnosti (provoz školy a školky) a 69 997Kč z vedlejší činnosti (provoz jídelny). Díky několikaletým úsporám našeho rozpočtu a financování investičních akcí většinou z dotací jsme se letos mohli konečně pustit do oprav místních komunikací. První etapu již máme za sebou, nové povrchy jsou položeny na 4 úsecích komunikací v Bulovce a to cesta ke hřbitovu, cesta na Štemberk, cesta od p.Kejzlarové k p. Davidovi a cesta od p. Drahoňovského k p. Plačkovi. Druhá etapa byla schválena právě na posledním zasedání zastupitelstva a do podzimu se opravy dočkají další 4 komunikace a to cesta v Arnolticích od hlavní silnice kolem kostela k Volejníkům, cesta od p. Bilé ke kostelu, v Bulovce cesta od p. Briestenské k p. Novotnému a cesta ze hřiště k okálům.

Dále zastupitelé vzali na vědomí informaci, že nejpozději od 1.10 2016 obec musí vydat Obecně závaznou vyhlášku o stanovení kratší doby nočního klidu, která musí zahrnovat veškeré vyjímkyz rušení nočního klidu, protože již nebude možné, díky změně zákona, individuální povolení Obecního úřadu jako doposud.

Radostná zpráva přišla z Libereckého kraje …obec získala dotaci z programu LK – Podpora jednotek požární ochrany 34 214Kč na vybavení a opravu nové cisterny. Z Libereckého kraje nám letos přibude i 300 000Kč (max. částka) z Programu rozvoje venkova na opravy komunikací. Opravy komunikací nás letos vyjdou na 4 mil. Kč, které platíme z našeho rozpočtu a tak jsme rádi i za 300 000Kč z rozpočtu krajského J. Všichni bychom určitě raději uvítali kompletní opravu krajské komunikace, ale na tu si bohužel budeme muset ještě nějaký pátek počkat. Bohužel i termín plánovaných plošných oprav krajské silnice z Arnoltic na horní Bulovku, které měli začít tento týden, ale termín byl posunut. Opravy jsme zaurgovali, tak snad zpoždění nebude moc dlouhé.

27.6. 2016 se bude konečně odvážet poslední odpad z černé skládky v arnoltickém teletníku, kde původně leželo téměř 10 000 tun odpadu.. Proměna areálu je opravdu velmi znatelná. Po 11 letech areál alespoň zčásti připomíná účel, kvůli kterému byl původně postaven. Za likvidaci odpadu děkujeme zástupcům ORP Frýdlant, Libereckého kraje, ČIŽP i Ministerstvu ŽP. Bez jejich pomoci by nebylo v silách naší obce a hlavně našeho rozpočtu tuto obrovskou černou skládku zlikvidovat. Likvidace druhé části, cca 4 500tun stála celkem 8 mil. Kč, což je celý roční rozpočet obce. Financována byla z dotace státu a Libereckého kraje a jednou z podmínek dotace je, že se bude nadále hledat původní viník a následně se po něm bude vymáhat částka za likvidaci skládky.

Velké škody v obcích napáchala také čtvrteční bouřka. Během půl hodiny v obcích popadalo 14 stromů jen přes komunikace a mnoho další mimo komunikace. Po přívalovém dešti se samozřejmě zvedla voda a v Arnolticích se nad ránem vylila z koryta potoka. Naštěstí se do koryta v relativně krátkém čase zase vrátila. I tak byl nad ránem vyhlášen 2. stupeň povodňové pohotovosti, protože koryto potoka bylo stále plné a byly očekávány další srážky. Další lokální bouřka udeřila v neděli odpoledne, tentokrát směrem od Krásného Lesa a bulovský rybník naplněný srážkami z předchozích dní „přetekl“ a vyplavil 2 domy v Bulovce (č.p. 208 Bulovka a č.p. 11 Bulovka). Povodňová vlna samozřejmě přeplnila koryto potoka v Arnolticích, který se opět místy rozlil do luk a zahrad. Stromy byly odklizeny za pomoci zastupitelů a hasičů z většiny ještě ve čtvrtek večer, v pátek začali zaměstnanci OÚ čistit potok od naplavenin a všeho, co by mohlo bránit ve volném průplavu vody v případě další bouřky. Od pondělka začínáme dávat dohromady nezpevněné a odplavené komunikace.

BULOVSKÉ LÉTO 2016….. 25. června budeme slavit 670. výročí založení našich obcí a vrcholit budou i naše soutěže jak fotografická o nové pohlednice obcí, tak výtvarná, kde nám děti malovaly, co jim v obci chybí. Doufejme a věřme, že se počasí umoudří a celodenní venkovní akci si užijeme. V případě špatného počasí bude část programu přesunuta do společenského sálu v Bulovce.

První je v programu turnaj v minikopané, do kterého se mohou přihlásit všichni, kdo dají dohromady 5 hráčů a brankáře. Hrát budeme max. 2 x 10min. na malém hřišti. V Drbně najdete přihlášku družstva na turnaj, kde prosím, vyplňte název družstva a jména hráčů a doneste nám ho do kanceláře OÚ do pátku 24/6/2016, abychom mohli připravit herní plán na sobotu. J Díky. Všichni hráči budou mít sraz v 9:00hod na fotbalovém hřišti v Bulovce. Přihlásit se mohou (a budeme moc rádi) jakákoliv družstva – děti, dámy, stará garda atd… Aktivní fotbalisté samozřejmě také, ale pro ně vymyslíme nějaké překážky ve hře, abychom družstva vyrovnali. Přijďte si zahrát, zasmát se a pobavit se. Turnaj začíná v 10:00hod. J

Další je na programu ve 13:00 hod Velká nanuková show Fešáka Pína, což je hodinový program pro děti. V doprovodném programu pro děti najdete staré i nové nafukovací atrakce – skákací hrad, mouchu, shoď ho…, odpoledne i malování na obličej a airbrush, v altánu budou pro děti připraveny dílničky pro tvořivé ruce, kde si budou děti moci vyrobit malé dárečky. Nahlášeny jsou i stánky s drobnou keramikou a domácími cukrovinkami.

Od 15:00 hod nám budou hrát k poslechu i tanci členové Hudby Hradní stráže a Policie ČR, dechového orchestru, který už více než šedesát let profesionálně reprezentuje českou hudební kulturu nejen doma ale i v zahraničí.

V 17:00 se koná SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ a Představení nových pohlednic našich obcí. Vyhlášení doprovází celodenní výstava všech soutěžních snímkůsoutěže Obec našima očima… a také výstava všech výtvarných prací dětí, které se zapojily do soutěže Co bych si přál v obci aneb co mi zde chybí….. Zbrusu nové pohlednice všech obcí si budete moci na místě i zakoupit. Pro vítěze všech soutěží máme připraveny malé dary, jako poděkování za účast v soutěžích. J

Celodenní program zakončíme Českou letní diskotékou s Michal David Revival, která začíná ve 20:00 hod.

O občerstvení po celý den se z velké části postará TJ Sokol Bulovka a doplní je zaměstnanci OÚ. Během dne si můžete dát klobásu, guláš, grilované kuře, vepřové plátky nebo párek v rohlíku. V rámci slavností budete moci ochutnat černé, světlé nebo řezané pivo Albrecht z místního Zámeckého pivovaru Frýdlant.

Věříme, že se nám podařilo do celodenního programu zařadit pro každého z Vás alespoň něco, co Vás potěší a že si každý z Vás najde něco, co Vám zpříjemní sobotní den. Celodenní program pro Vás připravila obec Bulovka a velké „DĚKUJEME“ patří firmám FCC a.s., Silkom, Dobet, Zámecký pivovar Frýdlant, Petr Raiman, Projekční kancelář Meliprojekt Hejnice, Stavebniny Žilka a Milan Brzobohatý – Prodej zahradní a lesní techniky za jejich finanční dary, díky kterým jsme mohli rozšířit náš odpolední program.

Celodenní vstupné je symbolických 80Kč (pouze dospělí, dětí jsou zdarma), k zakoupení budou „HRDÁ“ trička z Arnoltic, Bulovky i Dolní Oldřiše za 150Kč nebo si můžete koupit tričko i se vstupenkou dohromady za 200Kč.

Těšíme se na Vás!!!

Romana Šidlová, starostka obce Bulovka