poland flag icon

Krásný den všem po prázdninách! Věřím, že jste si všichni a především školáci užili léto a prázdniny a s radostí uvítali nový školní rok. 

Malé prázdniny mělo i zastupitelstvo, které se na svém 15. veřejném zasedání sešlo 30.8.2016. Na programu bylo 12 bodů k jednání. Důležitým bodem jednání bylo schválení Zadání Územního plánu obce a tím jsme se opět o krok přiblížili ke zpracování tohoto dokumentu. Dále projednalo a vybralo dodavatele akce Opravy místních komunikací II. Výběrové řízení vyhrála opět firma Silkom. Druhá etapa oprav povrchů komunikací bude stát téměř 900 000Kč a ještě letos na podzim se oprav dočkají komunikace v Arnolticích od hlavní silnice kolem kostela k Volejníkům, cesta od p. Bilé ke kostelu, v Bulovce cesta od p. Briestenské k p. Novotnému a cesta ze hřiště k okálům. Celkem letos obec investovala z našetřených peněz téměř 3,9 mil. Kč do oprav komunikací.

 

Z dotací jsme získali 300 000Kč z Programu rozvoje venkova Libereckého kraje. V opravách povrchů místních komunikací budeme pokračovat i příští rok. Nadále budeme usilovat o nový povrch na krajské silnici z Arnoltic do Dolní Oldřiše. J Během prázdnin byl také dokončen hydrogeologický posudek „ možnost realizace nového vodního zdroje s pitnou vodou pro Dolní Oldřiš. Díky tomuto dokumentu můžeme žádat o dotaci na průzkum, navržení a realizaci alternativního zdroje pitné vody v Dolní Oldřiši pro období sucha. Dotační peníze se pokusíme získat do příštího jara, abychom příští léto již měli alternativní zdroj pitné vody v Dolní Oldřiši pro případ sucha a vysychání studní. Další z investičních záměrů na příští rok je vybudování ČOV pro budovy Základní školy a Obecního úřadu. I na tento projekt se pokusíme získat dotační peníze ze státního nebo evropského rozpočtu. Opakovaně také zažádáme o dotaci na výměnu a rekonstrukci topení, kotlů a kotelen v budovách Základní školy a Obecního úřadu.

 

Dále zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet Mikroregionu Frýdlantsko, nabídku a podmínky ČP na zřízení pošty Partner, žádosti o prodej a pacht pozemků a pomalu začalo jednat o tvorbě rozpočtu obce na příští rok. Celý zápis najdete na internetových stránkách obce Bulovka www.obecbulovka.cz. Zastupitelstvo také jednalo o bezpečnostní situaci ve výběžku v souvislosti z nárůstem automobilové a především kamionové dopravy. Vzali jsme na vědomí informace z bezpečnostní rady ORP (viz článek Bezpečnostní rada Města Frýdlant se zabývala zvýšeným nárůstem kamionové dopravy na dalších stránkách Drbny).

Vraťme se na konec června, kdy jsme oslavili 670. výročí založení našich obcí. Ráda bych poděkovala všem, kteří nám pomohli jak finančně tak organizačně s realizací našich oslav. Doufám, že jste si program užili i přes podvečerní nepřízeň počasí. Chtěla bych ještě jednou moc poděkovat všem soutěžícím v naší fotografické soutěži, díky které nyní máme krásné pohlednice všech našich obcí. Pohlednice a stejně tak i ostatní propagační materiály obce Bulovka včetně triček (kromě triček pro Dolní Oldřiš,kterájsou vyprodaná) jsou stále k dostání v kanceláři OÚ Bulovka. Dále děkuji všem „fotbalovým“ týmům za jejich účast a nasazení na našem fotbalovém miniturnaji „nejvyšší třídy“. Všichni jste byli skvělí a dali do toho všechno!!! Velké poděkování míří za Hudbou Hradí stráže a Policie ČR, kteří nám své vystoupení darovali, a kteří se bohužel na podiu díky nepřízni počasí moc neohřáli a omluva míří za příznivci dechové hudby za zkrácené vystoupení. Hudbu HS a Policie ČR u nás určitě ještě někdy uvítáme. Další dík patří zaměstnancům OÚ, kteří pro Vás připravili celý areál hřiště, členům a členkám TJ Sokol Bulovka, kteří se starali o Vaše jazýčky a postarali se o občerstvenía holkám ze SPOZu za organizaci prodeje vstupenek a propagačních předmětů. DÍKY! J

 

3. září 2016 proběhlo, díky ochotě MVDr. Černého, očkování psů proti vzteklině. Vakcína je platná 3 roky. Panu doktoru za jeho ochotu děkujeme, není to jeho povinnost, ale i tak k nám pravidelně přijíždí očkovat naše čtyřnohé členy rodiny. 

Již tradiční Drakiáda se bude konat v sobotu 24. září od 14:00hod, opět na louce pana Ježka pod hřbitovem. Těšíme se na Vaše krásné draky, připravíme pro Vás malé občerstvení, opékání buřtíků a pokusíme zařídit větrné počasí. V případě deštivého počasí Drakiádu přesuneme o jeden týden, informovat Vás budeme rozhlasem. A tak jako každý rok i letos vyhlašujeme soutěž pro maminky „ O nejlepší koláč“. Přijďte spolu strávit krásné odpoledne s našimi ratolestmi. Těšíme se na Vás!

Podzimní sběr nebezpečného a nadměrného odpadu proběhne v sobotu 8. 10. 2016 v 8:00 hodin v Bulovce, prostranství mezi OÚ a obchodem a v 8:30hodin v Arnolticích z parkoviště za hospodou. Nebezpečný a nadměrný odpad z Dolní Oldřiše bude svezen do Bulovky v pátek 7.10.2016 v dopoledních hodinách.

Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhnou volby do zastupitelstva Libereckého kraje a také volby do Senátu ČR. Druhé kolo voleb do Senátu ČR se bude konat následující týden ve dnech 14. a 15. října 2016. Volební místnosti najdete opět v budově Obecního úřadu v Bulovce a v budově Turistické ubytovny v Arnolticích.

Další zájezd se koná 4.11. 2016 a tentokrát za kulturou. Opět po roce navštívíme jedno z pražských divadel. Volba padla opět na divadlo Studio Dva na Václavském nám. v Praze. Tentokrát pojedeme na muzikál Evita a v hlavní roli se nám představí Monika Absolonová. Muzikál měl premiéru 19. 2. 2015 , režie se ujal Ondřej Sokol a věřím, že strhující příběh, vášnivá Argentina, hudba Andrew LloydWebbera, živý orchestr, hity Donˋtcryforme Argentina, Youmust loveme a mnoho dalších vás uchvátí. Odjíždíme v pátek 4. listopadu v 15:00hod od budovy OÚ Bulovka a vracíme se kolem 23:30hod.

Romana Šidlová, starostka obce Bulovka