poland flag icon

pdf

Oznámení o zveřejnění DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21. 2. 2017 zveřejnění: • střednědobý výhled rozpočtu

Oznámení o zveřejnění DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21. 2. 2017 zveřejnění: • střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - r. 2026 – usn.45/2020 ze dne 17. 12. 2020 • schválený rozpočet na rok 2023 – usn.28/2023 ze dne 11. 4. 2023 • rozpočtová opatření č. 1 a 2/2023 – usn.41/2023 ze dne 16. 5. 2023 • schválený závěrečný účet za rok 2022 – usn.49/2023 ze dne 13. 6. 2023 • rozpočtové opatření č. 3/2023 – usn.50/2023 ze dne 13. 6. 2023 • rozpočtové opatření č. 4/2023 – usn.65/2023 ze dne 12. 9. 2023
pdf

Dotační program na Podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2023 - zveřejnění smluv

Dotační program na Podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2023 - zveřejnění smluv
pdf

Oznámení o zveřejnění DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21. 2. 2017 zveřejnění: • střednědobý výhled rozpočtu

Oznámení o zveřejnění DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21. 2. 2017 zveřejnění: • střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - r. 2026 – usn.45/2020 ze dne 17. 12. 2020 • schválený rozpočet na rok 2023 – usn.28/2023 ze dne 11. 4. 2023 • rozpočtová opatření č. 1 a 2/2023 – usn.41/2023 ze dne 16. 5. 2023 • schválený závěrečný účet za rok 2022 – usn.49/2023 ze dne 13. 6. 2023 • rozpočtové opatření č. 3/2023 – usn.50/2023 ze dne 13. 6. 2023
pdf

Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění
pdf

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Frýdlantsko 2023

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Frýdlantsko 2023
pdf

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022
pdf

Smlouvy 2022 Dotační program na Podporu sítě sociálních služeb na Frýdlantsku

Smlouvy 2022 - Dotační program na Podporu sítě sociálních služeb na Frýdlantsku
pdf

DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2021

DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2021
pdf

Dotační program na podporu sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2022

Dotační program na podporu sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2022
pdf

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu 2022-2026, rozpočtu na rok 2021, rozpočtového opatření č 1/2021, 2/2021 a schváleného závěrečného účtu za rok 2020

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu 2022-2026, rozpočtu na rok 2021, rozpočtového opatření č 1/2021, 2/2021 a schváleného závěrečného účtu za rok 2020
pdf

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu 2022-2026, rozpočtu na rok 2021, rozpočtového opatření č 1/2021 a schváleného závěrečného účtu za rok 2020

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu 2022-2026, rozpočtu na rok 2021, rozpočtového opatření č 1/2021 a schváleného závěrečného účtu za rok 2020
pdf

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu 2022-2026, schváleného rozpočtového provizoria na rok 2021 a rozpočtu na rok 2021

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu 2022-2026, schváleného rozpočtového provizoria na rok 2021 a rozpočtu na rok 2021
pdf

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu 2018-2022, rozpočtu na rok 2020, rozpočtového opatření č 1/2020 a schváleného závěrečného účtu za rok 2019

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu 2018-2022, rozpočtu na rok 2020, rozpočtového opatření č 1/2020 a schváleného závěrečného účtu za rok 2019
pdf

DSO - Výkaz zisků a ztrát 2019

DSO - Výkaz zisků a ztrát 2019
pdf
pdf
pdf
pdf

DSO - Zpráva o přezkumu hospoření 2019

DSO - Zpráva o přezkumu hospoření 2019
pdf

Anketa pro Frýdlantsko - Řekněte nám, jestli na Frýdlantsku využijete denní centrum pro dospělé a seniory

Anketa pro Frýdlantsko - Řekněte nám, jestli na Frýdlantsku využijete denní centrum pro dospělé a seniory
pdf

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet DSO Mikroregion Frýdlantsko na rok 2020

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet DSO Mikroregion Frýdlantsko na rok 2020
pdf

Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění
pdf

DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh rozpočtu/rozpočtového provizoria na rok 2020

DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh rozpočtu/rozpočtového provizoria na rok 2020
pdf

DSO - Závěrečný účet DSO 2018

DSO - Závěrečný účet DSO 2018
pdf

DSO návrh rozpočtu 2019

DSO Mokroregion Frýdlantsko - Návrh rozpočtu na rok 2019
pdf

DSO rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č. 3/2018
pdf

Rozpočtové provizorium DSO Mikroregion Frýdlantsko 2019

Rozpočtové provizorium DSO Mikroregion Frýdlantsko 2019
pdf

Návrh na rozpočet Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2019

Návrh na rozpočet Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2019
pdf

Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění
pdf

DSO - ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

DSO - ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017
pdf
pdf

DSO - Výkaz zisků a ztrát 2017

DSO - Výkaz zisků a ztrát 2017
pdf

DSO -Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017

DSO -Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017
pdf
pdf
pdf

Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 2018- 2022, Rozpočtu na rok 2018 a Rozpočtového opatření č. 1/2018 Mikroregionu Frýdlantsko
pdf
pdf

Rozpočtové provizorium 2018 DSO Mikroregion Frýdlantsko

Rozpočtové provizorium 2018 DSO Mikroregion Frýdlantsko
pdf

Vyhláška na pronájem pozemku

Vyhláška na pronájem pozemku
pdf

DSO oznámení o zveřejnění

DSO oznámení o zveřejnění
pdf
pdf

DSO-zpráva-přezkum 2016

DSO Zpráva o přezkumu hospodaření zarok 2016
pdf

DSO-závěrečný účet za rok 2016

DSO- Závěrečný účet za rok 2016
pdf

DSO-Výkaz zisků a ztrát za rok 2016

DSO-Výkaz zisků a ztrát za rok 2016
pdf

DSO- Rozvaha za rok 2016

DSO- Rozvaha za rok 2016
pdf
pdf
pdf

Oznámení o zveřejnění DSO Mikroregion Frýdlantsko

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2016
pdf

DSO rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č 3/2017
pdf

Rozpočet 2017 DSO Mikroregion Frýdlantsko

Rozpočet 2017 DSO Mikroregion Frýdlantsko