poland flag icon

pdf

Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání ÚP Bulovka

Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání ÚP Bulovka
Datum přidání : led 28 2020
pdf

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA textová část návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona)

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA textová část návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona)
Datum přidání : led 27 2020
pdf

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA textová část – návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona)

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA textová část – návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona)
Datum přidání : led 27 2020
pdf

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA - návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona) - Koordinační výkres

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA - návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona) - Koordinační výkres
Datum přidání : led 27 2020
pdf

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA - návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona) - VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA - návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona) - VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
Datum přidání : led 27 2020
pdf

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA - návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona) - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA - návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona) - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
Datum přidání : led 27 2020
pdf

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona) - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona) - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
Datum přidání : led 27 2020
pdf

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona) - HLAVNÍ VÝKRES

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona) - HLAVNÍ VÝKRES
Datum přidání : led 27 2020
pdf

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona) - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA návrh pro opakované veřejné projednání (§ 53 stavebního zákona) - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ
Datum přidání : led 27 2020
pdf

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU BULOVKA

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU BULOVKA
Datum přidání : čvn 13 2018
pdf

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - textová část

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - textová část
Datum přidání : čvn 11 2018
pdf

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Hlavní výkres

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Hlavní výkres
Datum přidání : čvn 11 2018
pdf

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné projednání textová část

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné projednání textová část
Datum přidání : čvn 11 2018
pdf

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné jednání - Koordinační výkres

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Koordinační výkres
Datum přidání : čvn 11 2018
pdf

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres širších jevů

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres širších jevů
Datum přidání : čvn 11 2018
pdf

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Datum přidání : čvn 11 2018
pdf

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres základního členění území

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres základního členění území
Datum přidání : čvn 11 2018
pdf

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Datum přidání : čvn 11 2018