poland flag icon

pdf

Registrační list územního plánu obce Bulovka

Registrační list územního plánu obce Bulovka
Datum přidání : čvc 10 2020
pdf

Oznámení o vydání Územního plánu Bulovka

Oznámení o vydání Územního plánu Bulovka
Datum přidání : čvc 10 2020
pdf

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání a doručení Územního plánu Bulovka opatřením obecné povahy

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání a doručení Územního plánu Bulovka opatřením obecné povahy
Datum přidání : čvn 24 2020
pdf

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA textová část

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA textová část
Datum přidání : čvn 24 2020
pdf

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA textová část

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA textová část
Datum přidání : čvn 24 2020
pdf

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA - Hlavní výkres

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA - Hlavní výkres
Datum přidání : čvn 24 2020
pdf

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA - Koordinační výkres

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA - Koordinační výkres
Datum přidání : čvn 24 2020
pdf

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA - Výkres širších vztahů

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA - Výkres širších vztahů
Datum přidání : čvn 24 2020
pdf

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BULOVKA - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Datum přidání : čvn 24 2020
pdf

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA - Výkres základního členění území

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA - Výkres základního členění území
Datum přidání : čvn 24 2020
pdf

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ÚZEMNÍ PLÁN BULOVKA - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Datum přidání : čvn 24 2020