poland flag icon

pdf

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro společné jednání - Koordinační výkres

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro společné jednání - Koordinační výkres
Datum přidání : zář 25 2017
pdf

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro společné jednání - Výkres širších jevů

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro společné jednání - Výkres širších jevů
Datum přidání : zář 25 2017
pdf

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro společné jednání - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro společné jednání - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Datum přidání : zář 25 2017
pdf

Návrh ÚP Bulovka pro společné jednání - Výkres základního členění území

Návrh ÚP Bulovka pro společné jednání - Výkres základního členění území
Datum přidání : zář 25 2017
pdf

Návrh ÚP Bulovka pro společné jednání - Hlavní výkres

Návrh ÚP Bulovka pro společné jednání - Hlavní výkres
Datum přidání : zář 25 2017
pdf

Návrh ÚP Bulovka pro společné jednání - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Návrh ÚP Bulovka pro společné jednání - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Datum přidání : zář 25 2017
pdf

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro společné jednání textová část

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro společné jednání textová část
Datum přidání : zář 25 2017
pdf

Návrh ÚP Bulovka pro spoelčné jednání - textová část

Návrh ÚP Bulovka pro spoelčné jednání - textová část
Datum přidání : zář 25 2017