poland flag icon

pdf

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU BULOVKA

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU BULOVKA
Datum přidání : čvn 13 2018
pdf

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - textová část

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - textová část
Datum přidání : čvn 11 2018
pdf

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné projednání textová část

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné projednání textová část
Datum přidání : čvn 11 2018
pdf

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné jednání - Koordinační výkres

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Koordinační výkres
Datum přidání : čvn 11 2018
pdf

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres širších jevů

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres širších jevů
Datum přidání : čvn 11 2018
pdf

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Odůvodnění návrhu ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Datum přidání : čvn 11 2018
pdf

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres základního členění území

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres základního členění území
Datum přidání : čvn 11 2018
pdf

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Hlavní výkres

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Hlavní výkres
Datum přidání : čvn 11 2018
pdf

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Návrh ÚP Bulovka pro veřejné projednání - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Datum přidání : čvn 11 2018