poland flag icon

V nákladu 1 100 000Kč proběhla oprava místní komunikace na Štemberk I. (od sálu k lesu). Cca 1 000 000Kč jsme získali z dotačního programu MMR, podíl obce tvořila 10% spoluúčast, tz. cca 100 000Kč.