poland flag icon

V roce 2011 začala obnova 4 mostů zničených povodní v srpnu 2010. Celkový náklad akce byl 6 600 000Kč.  Akce byla financována  z dotačního programu MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) částko cca 6 000 000Kč a 600 000Kč byl podíl z rozpočtu obce Bulovka. Příprava akce byla započata v roce 2011  a dokončena v roce 2012.