poland flag icon

V roce 2013  se nám podařilo zrealizovat opravy a rekonstrukce 3 střech na budovách v majetku obce. Opravily se krovy a vyměnila střešní krytina na budově obchodu v Arnolticích (č.p. 90) v nákladu 535 000Kč, na budově bývalé školy v Arnolticích (č.p. 131) v nákladu 300 000Kč a na budově Obecního úřadu v Bulovce (č.p. 101) v nákladu 620 000Kč. Všechny 3 akce byly financovány z rozpočtu obce Bulovka.