poland flag icon

Souběžně se stavbou zateplení a výměnou oken v budově Obecního úřadu probíhala i stavba a výměna oken v budově Základní školy v Bulovce.  Celkový náklad tohoto projektu byl 2 400 000Kč, 
2 000 000Kč jsme získali ze SFŽP  a  400 000Kč jsme zaplatili z rozpočtu obce Bulovka.