poland flag icon

První část obnovy dopravního značení v našich obcích byla realizována letos v nákladu  50 000Kč z rozpočtu obce Bulovka. Obec tím splnila svou povinnost platného dopravního značení komunikací v majetku obce Bulovka.