poland flag icon

Druhou část obnovy dopravního značení v našich obcích byla realizována letos v nákladu  116 000Kč z rozpočtu obce Bulovka. Obec tím splnila svou povinnost platného dopravního značení komunikací v majetku obce Bulovka.