poland flag icon

Vybudování Multifunkčního hřiště na sportovišti v Bulovce v nákladu 1 800 00Kč, dotace z MMR činila 1 150 000Kč a náklad obce byl 650 000Kč.