poland flag icon

Dopravní automobil Ford Transit byl pořízen pro SDH Bulovka. Celkový náklad plně vybaveného automobilu činil 870 000Kč, obec získala dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 435 000Kč a z fondu Libereckého kraje ve výši 300 000Kč, náklad obce činil 140 000Kč.