poland flag icon

Investice do nových kotlů a oprav kotelen v budovách spravovaných obcí byla více než nutná.  Celkový náklad akce byl 780 000Kč.