poland flag icon

Po mnoha letech naúspěšných snah o získání dotací na rekonstrukci společenského sálu, obec investovala do nustné rekonstrukce elektroinstalace sálu, rekonstrukci sociálního zařízení sálu a vybudování výčepu v prostorách bývalého zázemí pro účinkující 1 500 000Kč.