poland flag icon

V rámci obnovy kotelen byl vyměněn kotel v budově TU Arnoltice. Starý kotel byl v havarijním stavu a tak tak jsme s ním dotopili zimní sezonu. Náklad na nový kotel a rozdy kotelny činily 144 000Kč.