poland flag icon

pdf

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2016_2017

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2016/2017
pdf

OZV č. 2/2016

Obecně závazná vyhláška o regulaci hazardních her
pdf

OZV č.1/2016

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
pdf

OZV č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pdf

OZV č. 2/2015

OZV č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu a k údržbě veřejné zeleně na území obce Bulovka
pdf

OZV č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
pdf

OZV č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství
pdf

OZV č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
pdf

OZV č. 4/2010

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
pdf

OZV č.1/2009

Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.
pdf

OZV č.5/2007

Obecně závazná vyhláška č.5/2007 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy,kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují pož. hlídky
pdf

Povodňový plán

Povodňový plán obce Bulovka
pdf

Ceník služeb OÚ

Ceník služeb OÚ platný od 9/9/2013
pdf

Program rozvoje obce

Program rozvoje obce Bulovka 2015-2020
pdf

Souhlas

Souhlas s uveřejněním oznámení ve zpravodaji a internetových stránkách obce