poland flag icon

pdf

KU LK veřejná vyhláška

Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK na udržitelný rozvoj území
pdf

Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 - 2022

Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 - 2022
pdf

Informace pro voliče - Oznámení o místě a době konání 2. kola volby prezidenta ČR

Informace pro voliče - Oznámení o místě a době konání 2. kola volby prezidenta ČR
pdf

Svolani OVK - Volba prezidenta

Svolání na 1. jednání OVK k volbě prezidenta na čtvrtek 21/12/2017 odv 19:30hod.
pdf

Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017

Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017
pdf

Rozpočet 2017 DSO Mikroregion Frýdlantsko

Rozpočet 2017 DSO Mikroregion Frýdlantsko
pdf

Návrh na rozpočet 2017 DSO Mikroregion Frýdlantsko

Návrh na rozpočet 2017 DSO Mikroregion Frýdlantsko
pdf

Kůrovcová kalamita

Na Frýdlantsku hrozí kůrovcová kalamita. Týká se i smrků na zahradách!!!
pdf

Piskovna Pertoltice

Pískovna Pertoltice - posouzení vlivu prostředí
pdf

ÚP textová část 07/2012

Územní plán obce Bulovka - průzkumy a rozbory - textová část 07/2012
pdf

ÚP výkresy limitů 07/2012

Územní plán obce Bulovka - průzkumy a rozbory - Výkres limitů využití území 07/2012
pdf

ÚP výkresy změn 07/2012

Územní plán obce Bulovka - průzkumy a rozbory - Výkres záměrů na provedení změn 07/2012
pdf

ÚP výkresy hodnot 07/2012

Územní plán obce Bulovka - průzkumy a rozbory - Výkres hodnot 07/2012
pdf

ÚP výkresy problém 07/2012

Územní plán obce Bulovka - průzkumy a rozbory - Problémový výkres 07/2012
pdf

Změny DZN

Změny u daně z nemovitosti - jak se nás dotknou?
pdf

Výsledky voleb OZ

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bulovka
pdf

Upozornění

Upozornění pro vlastníky vozidel vyřazených z provozu (depozit) po 1.1.2013
pdf

Nařízení ORP

Nařízení ORP - Ochrana lesa
pdf

Nařízení PO

„Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru