poland flag icon

pdf

N a b í d k o v é ř í z e n í na nájemníka zrekonstruované bytové jednotky v č.p. 131 Arnoltice

N a b í d k o v é ř í z e n í na nájemníka zrekonstruované bytové jednotky v č.p. 131 Arnoltice
pdf

STAV NOUZE - USNESENÍ VLÁDY ČR O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ V MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ

STAV NOUZE - USNESENÍ VLÁDY ČR O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ V MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ
pdf

STAV NOUZE - USNESENÍ VLÁDY ČR O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ O ZÁKAZU CESTOVÁNÍ DO RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STAV NOUZE - USNESENÍ VLÁDY ČR O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ O ZÁKAZU CESTOVÁNÍ DO RIZIKOVÝCH OBLASTÍ
pdf

STAV NOUZE - USNESENÍ VLÁDY ČR O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ O ZÁKAZU A OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

STAV NOUZE - USNESENÍ VLÁDY ČR O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ O ZÁKAZU A OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ
pdf

STAV NOUZE - USNESENÍ VLÁDY ČR O PŘIJETÍ KROZOVÉHO OPATŘENÍ - ZÁKAZ POŘÁDÁNÍ AKCÍ S ÚČASTÍ PŘESAHUJÍCÍ 30 OSOB

STAV NOUZE - USNESENÍ VLÁDY ČR O PŘIJETÍ KROZOVÉHO OPATŘENÍ - ZÁKAZ POŘÁDÁNÍ AKCÍ S ÚČASTÍ PŘESAHUJÍCÍ 30 OSOB
pdf

STAV NOUZE - USNESENÍ VLÁDY ČR O DOČASNÉM ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY VNITŘNÍCH HRANIC ČR

STAV NOUZE - USNESENÍ VLÁDY ČR O DOČASNÉM ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY VNITŘNÍCH HRANIC ČR
pdf

Pokračování těžby ložiska dolu Turow - doplnění dokumentace a oznámení o veřejném projednání

Posuzování vlivů životního prostředí podle zákona č. 100/2001Sb, - rozeslání a zveřejnění doplněné dokumentace vlivů na životní prostředí a oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů na životní prostředí - Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí dolu TUROW
pdf

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
pdf

Oznamení o místě konání voleb do Evropského parlamentu

Oznamení o místě konání voleb do Evropského parlamentu
pdf

Veřejná vyhláška MZ - Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška MZ - Opatření obecné povahy
pdf

Protokol o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bulovka 5.10 a 6.10.2018

Protokol o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bulovka 5.10 a 6.10.2018
pdf

Oznamení o místě konání voleb

Oznamení o místě konání voleb do zastupitelstva obce Bulovka ve dnech 5. a 6. října 2018
pdf

Oznámení hejtmana LK 24/8/2018 14:00hod ukončení doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

Oznámení hejtmana LK 24/8/2018 14:00hod ukončení doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
pdf

Oznámení hejtmana LK 20/8/2018 14:00 hod začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

Oznámení hejtmana LK 20/8/2018 14:00 hod začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
pdf

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍHO OKRSKU PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 5. A 6. 10. 2018

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍHO OKRSKU PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 5. A 6. 10. 2018
pdf

Oznameni_hejtmana_LK

Oznámení hejtmana LK 10/8/2018 14:00hod ukončení doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
pdf

Oznameni_hejtmana_sucho_Liberec

Oznámení hejtmana LK 6/8/2018 12:00hod začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
pdf

Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 - 2022

Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 - 2022
pdf

Informace pro voliče - Oznámení o místě a době konání 2. kola volby prezidenta ČR

Informace pro voliče - Oznámení o místě a době konání 2. kola volby prezidenta ČR
pdf

Svolani OVK - Volba prezidenta

Svolání na 1. jednání OVK k volbě prezidenta na čtvrtek 21/12/2017 odv 19:30hod.
pdf

Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017

Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017
pdf

Rozpočet 2017 DSO Mikroregion Frýdlantsko

Rozpočet 2017 DSO Mikroregion Frýdlantsko
pdf

Návrh na rozpočet 2017 DSO Mikroregion Frýdlantsko

Návrh na rozpočet 2017 DSO Mikroregion Frýdlantsko
pdf

Kůrovcová kalamita

Na Frýdlantsku hrozí kůrovcová kalamita. Týká se i smrků na zahradách!!!
pdf

Piskovna Pertoltice

Pískovna Pertoltice - posouzení vlivu prostředí
pdf

ÚP textová část 07/2012

Územní plán obce Bulovka - průzkumy a rozbory - textová část 07/2012
pdf

ÚP výkresy limitů 07/2012

Územní plán obce Bulovka - průzkumy a rozbory - Výkres limitů využití území 07/2012
pdf

ÚP výkresy změn 07/2012

Územní plán obce Bulovka - průzkumy a rozbory - Výkres záměrů na provedení změn 07/2012
pdf

ÚP výkresy hodnot 07/2012

Územní plán obce Bulovka - průzkumy a rozbory - Výkres hodnot 07/2012
pdf

ÚP výkresy problém 07/2012

Územní plán obce Bulovka - průzkumy a rozbory - Problémový výkres 07/2012
pdf

Změny DZN

Změny u daně z nemovitosti - jak se nás dotknou?
pdf

Výsledky voleb OZ

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bulovka
pdf

Upozornění

Upozornění pro vlastníky vozidel vyřazených z provozu (depozit) po 1.1.2013
pdf

Nařízení ORP

Nařízení ORP - Ochrana lesa
pdf

Nařízení PO

„Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru