poland flag icon

Informacje nt. gminy

Oficjalna nazwa: Obec Bulovka

Liczba dzielnic: Arnoltice, Bulovka, Dolní Oldříš

Liczba mieszkańców: 892 

logotyp cz-pl a symboly eu s texty plnobarevn1